Meny

Har du behov av att snabbt förbättra dina kunskaper i offentlig upphandling och hur man vinner affärer med offentlig sektor? Certifierad anbudsgivare är en tredagarsutbildning som innehåller de komponenter som krävs för att lyckas med sin anbudsgivning.

Ur innehållet

 

DAG 1

Grunder i LOU/LUF

 • Anskaffningsprocessen
 • Vilka omfattas av lagarna och vad ska upphandlas
 • Grundprinciper
 • Upphandlingsförfaranden
 • Förfrågningsunderlaget
 • Annonsering och tidsfrister
 • Kommunikation under upphandlingen
 • Rättelser och kompletteringar
 • Tilldelningsbeslut och avtalsspärr
 • Överprövning och skadestånd
 • Ogiltighetsförklaring

 

DAG 2

Fördjupning LOU/LUF

 • Ramavtal - olika modeller och deras användning
 • Anbudsutvärdering
 • Utvärderingsmodeller

Hur skrivs attraktiva anbud

 • Anbudsprocessens olika delar
 • Hur struktureras anbudsarbetet på ett bra sätt
 • Hur analyseras förfrågningsunderlag
 • Hur presenteras företaget
 • Hur underlättar man för upphandlaren
 • Elektronisk anbudsgivning - skillnad mot traditionella anbud
 • Trender - kommande lagstiftning

 

DAG 3

Workshop anbudstaktik
Proaktiv försäljning

 • Analys av marknaden
 • Marknadsföring mot offentlig sektor
 • Hur kan förfrågningsunderlaget påverkas

För att möjliggöra fördjupning och diskussioner genomförs utbildningen med maximalt 12 deltagare. Samtliga dagar innehåller praktiska övningar.

Målsättning

Efter genomförd utbildning har du god kännedom om upphandlingsreglerna och hur du kan arbeta proaktivt med din försäljning mot offentlig sektor. Du har kunskap om vad som krävs för att vinna affärer mot offentlig sektor.

Målgrupp och förkunskaper

Företagare och säljare som vill göra affärer med offentlig sektor. Inga förkunskaper krävs.

Pris, tid, plats och anmälan

19 900 kr exkl. moms. Inklusive kursmaterial, lunch och fika. Medtag bärbar dator då delar av materialet kommer att delas ut på USB-minne och det vid workshop dag 3 krävs dator.

Stockholm 2016:
23-25/8
27-29/9 - FULLSATT
18-20/10
22-24/11
6-8/12

Göteborg 2016:
20-22/9
28-30/11

Malmö 2016:
13-15/9 - INSTÄLLT
30/11-2/12

Anmäl dig nedan!

 • Allmänna villkor
 • Vi hör av oss till dig via e-post med bekräftelse eller förslag till annat datum vid fullbokning. Anmälan är bindande för ditt företag/din organisation när Visma Commerce accepterat bokningen och skickat bekräftelse till dig. Se Allmänna villkor.