VA-utbyggnad Janstorp

Skurups kommun, SKURUP

Skurups kommun upphandlar VA-utbyggnad Janstorp.

Objektet avser utbyggnad av spillvatten på sträckningen Janstorp-Sandåkra. Systemet byggs ut med LTA. Längs huvudledningsstråket läggs en vattenledning för framtida bruk som överföringsledning mot Stenberget.

Upphandlingen genomförs som en utförandeentreprenad enligt LUF.

Sista anbudsdag

24 dagar kvar (2019-02-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2018.1422