Upphandling gällande markskötsel Gävle slott samt cellfängelset

Statens fastighetsverk, STOCKHOLM

Kort beskrivning av upphandlingen

Entreprenaden avser skötsel av hårdgjorda ytor, vegetation, renhållning, tillsyn och snöröjning inom området. Objektet är ett statligt byggnadsminne (SBM) med skyddsbestämmelser för bevarande av kulturvärden. Kraven för ett gott skötselresultat är högt ställda. I uppdraget ingår bland annat beskärningsarbeten av träd bland annat fruktträd, formklippning av häckar, skötsel av planteringsytor med buskar, rabattrosor, perenner och lökväxter, skötsel av blomsterurnor samt gräsklippning och slåtter.

Teknisk kapacitet

Erfarenhet från uppdrag avseende skötsel av mark, vegetation, renhållning, tillsyn och snöröjning i värdefulla kulturmiljöer, där kraven för ett gott skötselresultat är högt ställda. I uppdraget ingår bland annat beskärningsarbeten av träd bland annat fruktträd, formklippning av häckar, skötsel av planteringsytor med buskar, rabattrosor, perenner och lökväxter, skötsel av blomsterurnor samt gräsklippning och slåtter.

Kort beskrivning av upphandlingen

Entreprenaden avser skötsel av hårdgjorda ytor, vegetation, renhållning, tillsyn och snöröjning inom området. Objektet är ett statligt byggnadsminne (SBM) med skyddsbestämmelser för bevarande av kulturvärden. Kraven för ett gott skötselresultat är högt ställda. I uppdraget ingår bland annat beskärningsarbeten av träd bland annat fruktträd, formklippning av häckar, skötsel av planteringsytor med buskar, rabattrosor, perenner och lökväxter, skötsel av blomsterurnor samt gräsklippning och slåtter.

Sista ansökningsdag

17 dagar kvar (2018-03-06)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2018-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

72/18