Upphandling av operativ specialist och projektledning av funktionsutveckling för fjärrstyrd flygtrafikledning (RTS)

Luftfartsverket, Norrköping

LFV är ett affärsverk med ca 1 100 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 20 torn i Sverige samt vid tre kontrollcentraler, Stockholm, Malmö och Sundsvall, den senare kontrollcentralen för flygtrafikledning på distans.

LFV avser upphandla en operativ specialist och projektledning av funktionsutveckling för fjärrstyrd flygtrafikledning (RTS).

Avtalet är giltigt ett (1) år med option för ytterligare ett (1) år.

Sista anbudsdag

8 dagar kvar (2018-12-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västernorrlands län

Diarie-/referensnummer

Ä-2018-008866