Upphandling av Markskötsel Tumba bruk

Statens fastighetsverk, STOCKHOLM

Kort beskrivning av upphandlingen

Entreprenaden avser skötsel av hårdgjorda ytor, vegetation, renhållning, tillsyn och snöröjning inom området. Tumba bruk är ett byggnadsminne med skyddsföreskrifter för bevarande av kulturvärden. Kraven för ett gott skötselresultat är högt ställda. I uppdraget ingår bland annat beskärningsarbeten av träd bland annat fruktträd, formklippning av häckar, skötsel av planteringsytor med buskar, klätterväxter, perenner och lökväxter, skötsel av blomsterurnor och vattenanläggningar samt gräsklippning och slåtter.

Sista ansökningsdag

12 dagar kvar (2018-03-04)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2018-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

70/18