Upphandling av markskötsel Gotland

Statens fastighetsverk, STOCKHOLM

Kapacitet:

Erfarenhet från uppdrag avseende skötsel av mark, vegetation, renhållning, tillsyn och snöröjning i värdefulla kulturmiljöer, där kraven för ett gott skötselresultat är högt ställda. I uppdraget ingår bland annat beskärningsarbeten av träd bland annat fruktträd, formklippning av häckar, skötsel av planteringsytor med buskar, klätterväxter, rabattrosor, perenner och lökväxter samt gräsklippning och slåtter.

Entreprenaden avser skötsel av hårdgjorda ytor, vegetation, renhållning, tillsyn och snöröjning inom områdena. Objekten är statliga byggnadsminnen (SBM) med skyddsbestämmelser för bevarande av kulturvärden. Kraven för ett gott skötselresultat är högt ställda. I uppdraget ingår bland annat beskärningsarbeten av träd bland annat fruktträd, formklippning av häckar, skötsel av planteringsytor med buskar, klätterväxter, rabattrosor, perenner och lökväxter samt gräsklippning och slåtter.

Sista ansökningsdag

17 dagar kvar (2018-03-06)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2018-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län

Diarie-/referensnummer

1424/17