Underhålls- och rötskadebesiktning av friledningsnät

Tekniska verken i Linköping AB (publ), Linköping

Underhålls- och rötskadebesiktning av friledningsnäten i Linköping, Katrineholm och Mjölby.

Syfte

Syftet med denna upphandling är att teckna ramavtal med en L som på ett fackmässigt utför underhålls- och rötskadebesiktning samt mindre justeringar i friledningsnätet. Anledningen till att besiktning genomförs är dels för att B ska kunna förvissa sig om att friledningsnäten är i driftsäkert skick men också för att friledningsnäten ska vara i så pass gott skick att det är säkert för B personal att utföra arbeten på eller i närheten av nätet samt att allmänheten eller egendomar ska komma till skada.

Omfattning

Denna upphandling omfattar underhålls- och rötskadebesiktning av friledningsnät för 0,4-130kV.

Jordtagskontroll, besiktning av kabelskåp ingående i transformatorområden samt besiktning av kabelskåp ingående i transformatorområde landsbygdsnät ingår också.

Geografiskt är näten uppdelade i tre områden, Linköping, Katrineholm och Mjölby.

I dagsläget besiktas nätet i Mjölby med egen personal men L ska utföra besiktning där också om behovet uppstår.

B kommer teckna ramavtal med en L.

Observera att uppdragets omfattning endast är uppskattade och gäller utan förbindelse.

Upphandlingen omfattar löpande behov hos B inom avtalsområdet. För enskilda projekt förbehåller sig B rätten att utföra separat upphandling.

Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.

Sista anbudsdag

32 dagar kvar (2019-01-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

17/184