Tjänster för avtalsuppföljning 2018

SKL Kommentus Inköpscentral AB, STOCKHOLM

Upphandlingen omfattar tjänster för avtalsuppföljning och ska tillgodose UM:s behov av uppföljning av krav ställda i upphandlade avtal.

Upphandlingen är indelad i fyra anbudsområden:

-Anbudsområde 1 - Ekonomi

-Anbudsområde 2 - Hållbara leveranskedjor

-Anbudsområde 3 - Fabriksrevision

-Anbudsområde 4 - Informationssäkerhet

Sista anbudsdag

Idag (2019-01-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-12-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

10416