Tillbyggnation, arkivlokaler Rölunda 1:6 Håbo kommun

Kungliga Biblioteket, Håbo

Upphandlingen avser tillbyggnation av arkivlokaler om cirka 3 500 kvm. De nya arkivlokalerna skall anslutas befintliga arkivlokaler inom fastigheten Håbo Rölunda 1:6. Kungliga Biblioteket (KB) som idag förhyr lokaler inom fastigheten kommer under byggnationen bedriva verksamhet i angränsade lokaler.

I och med höga klimatkrav skall denna tillbyggnation utföras i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 2013:4.

Sista anbudsdag

83 dagar kvar (2019-04-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

19/2