Soda 2019

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Ramavtalet ska täcka köparens behov av kemikalien Natriumkarbonat, tung kalcinerad soda, som används för att höja pH och alkalinitet i dricksvatten.

Omfattning

Ramavtalet ska täcka köparens behov av kemikalien Natriumkarbonat, tung kalcinerad soda, som används för att höja pH och alkalinitet i dricksvatten.

Avtalet ska även täcka transport med bulkbil för lossning av sodan till silo vid kommunens vattenverk.

I dagsläget sker samtliga leveranser till Skräcklans vattenverk, Residensgatan 51 Vänersborg, och normal leverans omfattar 25 ton. På området finns en silo som rymmer 40 m³.

Under avtalsperioden kan även leveranser av soda till Rörviks vattenverk (beläget öster om Brålanda) komma att bli aktuellt. Till Rörvik omfattar en normal leverans ca: 12-14 ton. På grund av platsbrist är endast leverans med lastbil utan släp möjligt till Rörviks vattenverkets område.

Om Rörvik vattenverk skulle komma att tas till bruk under avtalsperioden, är leverantören skyldig att leverera efterfrågat behov av soda även dit.

Den angivna volymen i upphandlingen är en uppskattning baserad på statistik och kan över- eller underskridas och är ej bindande för den upphandlande myndigheten. Leverantören är skyldig att leverera verkligt behov.

Uppskattad volym till Skräcklans vattenverk är ca 197 ton per år.

Uppskattad volym till Rörviks vattenverk är ca 65 ton per år.

Leveransadresser är följande:

Skräcklans Vattenverk Residensgatan 51

462 85 Vänersborg

Rörvik Vattenverk (ev) 464 65 Brålanda

Sista anbudsdag

49 dagar kvar (2019-01-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr.2018/60