Skyltar ARK56

Karlskrona kommun, Karlskrona

Länsgemensam upphandling skyltar till ARK56.

Uppdraget avser att ta fram informationsskyltar i corten, samt makrolon med tryck. Informationsskyltarna är pyloner, notställ samt väggskyltar.

Produkten

ARK56 - Länkade kustleder i ett Unesco Biosfärområde - är ett nätverk av hållbara leder, resmöjligheter och produkter genom kusten och skärgården inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Syftet är att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och levande skärgård. ARK56 syftar till Arkipelagen (ARK) och 56 står för breddgraden.

ARK 56 ska ses om en paketering av befintliga leder. Väl inarbetade leder kommer fortsättningsvis ha namn och skyltning enligt tidigare, men skyltarna kompletteras med information om att leden också ingår i ARK56.

Uppdraget avser att ta fram informationsskyltar i corten, samt makrolon med tryck. Informationsskyltarna är pyloner, notställ samt väggskyltar.

Maxbudget för denna upphandling är 755 000kr

Sista anbudsdag

16 dagar kvar (2019-02-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

KS2018/8250 2.6.1