Ramavtal för Oljebrännarservice, Eskilstuna

Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag, ESKILSTUNA

Förfrågan avser att genom upphandling teckna ramavtal för service av oljebrännare i beställarens fastighetsbestånd. Arbetet innefattar återkommande årlig kontroll samt mindre och större reparationsarbeten.

Sista anbudsdag

Avbruten (2018-12-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-12-07

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

18/117