Ramavtal Arkitekttjänster

Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK

Beställaren har för avsikt att upphandla Ramavtal avseende Arkitekttjänster.

Uppdrag kan avse nybyggnation, tillbyggnation eller ombyggnation och innehålla några eller samtliga av följande skeden: förskede, programskede, systemhandlingsskede, bygghandlingsskede, byggskede och förvaltningsskede.

Sista anbudsdag

17 dagar kvar (2018-06-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-05-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

18/14