Planerad Ersättningstrafik för Pågatågen och Öresundstågen

Region Skåne, Skånetrafiken, HÄSSLEHOLM

Härmed inbjuds intresserade att lämna anbud på planerad Ersättningstrafik för Pågatågen och Öresundstågen, enligt de förutsättningar som anges i denna upphandlings Upphandlingsdokument och dess bilagor.

Sista anbudsdag

30 dagar kvar (2018-06-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

381/2017