Miljökonsult för huvudstudie av fd kemtvätt Dnr TF 2018/1462

Hässleholms kommun Hässleholm

Syftet med utredningen är att ta fram en huvudstudie för det förorenade området i huvudsaklig överensstämmelse med
Naturvårdsverkets senaste utgåva av Kvalitetsmanualen.

Sista anbudsdag

23 dagar kvar (2018-09-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-07-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

TF 2018/1462