Landmärke till Örebro Läns Flygplats

Kumla kommun, KUMLA

Örebro Läns Flygplats har för avsikt att anlägga Landmärke i anslutning till området och inbjuder till en projekttävling gällande konstnärlig gestaltning

Upphandlande Myndighet

Örebro Läns Flygplats AB556241-6353

Sista ansökningsdag

44 dagar kvar (2018-08-31)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2018-07-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

18/22