Kv Hässlehus 9, Om- och tillbyggnad av Hässleholmens mötesplats

Aktiebolaget Bostäder i Borås, BORÅS

Projektet omfattar en tillbyggnad samt ombyggnad av en befintlig byggnad,

Hässlehus på Hässleholmen i Borås.

Befintlig byggnad är en suterrängbyggnad i två våningsplan. Aktuell ändring

utgörs av ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad

av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal.

Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett

våningsplan. Plan 2 i befintlig suterrängbyggnad ska utföras i samma höjdnivå

som markplan i tillbyggnad.

Sista anbudsdag

23 dagar kvar (2018-05-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-04-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

18/9