Konstnärlig gestaltning Ramdalaskolan

Karlskrona kommun, Karlskrona

Allmän information

Nu utlyses gestaltningsuppdrag riktat till ett framtida grönområde vid ny tillbyggnad Ramdalaskolan F-6 skola.

Upphandlingen avser intresseanmälan av skissuppdrag för konstnärlig gestaltning med möjlighet för Beställaren att beställa genomförande av konstnärlig gestaltning utifrån framtagen skiss.

Omfattning

Karlskrona kommun har handlat upp en ny skola med tillagningskök och tillhörande markarbeten på fastighet Ramdala 14.1 i Karlskrona kommun. Byggnaden är på ca 1700 m2 och innefattar klassrum, grupprum, personalrum, kök och matsal.

På taket finns en solcellsanläggning med en display som visar barnen hur många kwh som produceras. Ute iordningställs en fotbollsplan och en multiarena för bandy och basket.

Ett grönområde iordningställs med planterade björkar, gräs och kullar där det konstnärliga gestaltningsuppdragen ska placeras.

Markritning för grönområdet där tänkt konstnärlig gestaltning ska vara, bifogas detta underlag.

Sista anbudsdag

13 dagar kvar (2019-01-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2018-12-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

DSN 2018.4874 2.6.1