Hässleholm-Attarp, mötesstation

Trafikverket, Borlänge

För upprättande av järnvägsplan typfall 4, systemhandling, FFU för totalentreprenad och byggplatsuppföljning.

Järnväg.

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

2017