Gestaltningsuppdrag Växjö station

Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag, VÄXJÖ

Konstnärlig gestaltning för Växjös nya stations- och kommunhus.

Inbjudan

Växjö kommun inbjuder konstnärer att lämna intresseanmälan till konstnärlig gestaltning för Växjös nya stations- och kommunhus.

Gestaltningen är uppdelad i två delar och ska utföras i det som kallas ”Växjös vardagsrum”.

I del 1 finns butiker, restauranger och vänthall för resande. Denna del ska upplevas särskilt för de som rör sig på detta plan.

I del 2 ska ljusschaktet gestaltas och ger möjlighet till ett verk synligt från alla våningsplan samt även utifrån.

Fördelning av uppdragen kan ske så att en konstnär får utföra ett eller bägge förslagen.

Verken ska utgöra permanenta installationer och skapa relation till den omgivande platsen. Verken ska

tillföra platsen ökade konstnärliga värden men inte försämra platsens tillgänglighet. Vi ser gärna att

gestaltningen förhåller sig till platsen vad gäller materialval t.ex. sten, glas och trä.

Hållbarhets- och framtidsperspektiv genomsyrar projektet.

Kraven specificeras i kommande steg.

Sista ansökningsdag

26 dagar kvar (2019-01-08)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2018-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

U-18-123