Geokalkylexpert

Trafikverket Borlänge

Konsultuppdrag gällande geokalkyl stöd för projekt Göteborg - Borås och Hässleholm - Lund. Resurskonsulten ska hantera Geokalkylprogramet för de olika utredningsredingarna samt föra in den data som behövs som underlag. Ta ut rapporter och underlag ur systemet.

Sista anbudsdag

Idag (2018-05-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-04-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer