Extern remiss - System för digitala prov

Lerums kommun, Lerum

Hej,

Lerums Kommun ska inom kort annonsera en upphandling av en digital lösning för att i första hand täcka kommunens behov av digitalisering av provtillfällen för nationella prov enligt krav från regeringen och Skolverket.

Vi eftersöker härmed med denna externa remiss kommentarer och synpunkter på vår kravspecifikation. Vi eftersöker alltså INTE anbud, utan enbart kommentarer och synpunkter.

Sista mottagningsdatum

6 dagar kvar (2019-01-24)

Förfarande

«Request for information» (RFI)

Publicerad

2019-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/8