Elenergi 2017

SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm

SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) bjuder härmed, enligt 8 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, in till att ansöka om att delta i rubricerat dynamiskt inköpssystem avseende elenergi.

Syftet med det dynamiska inköpssystemet är att upphandla elenergi och vid behov prissäkra elleveranser.

Sista ansökningsdag

3478 dagar kvar (2028-06-21)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2018-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

10356