Daglig Drift Angöring (DDA)

Swedavia AB, Stockholm

Det som nu upphandlas omfattar den dagliga driften av taxiverksamheten som är i drift dygnet runt årets alla dagar vilket återspeglas i kraven på leverantören. Uppdraget omfattar trafikledning samt att leverera bemanning till taxifickor vid terminaler, bemanna kundservice, hantera avtalshantering med taxibolag, hantera reklamationer och genomföra miljörevisioner. Upphandlad part skall även ge kundsupport till flygplatsens samarbetsparter såsom taxichaufförer, åkare, taxibolag/beställningscentraler, limousinföretag samt Swedavias interna organisation. I åtagandet ingår vidare att rapportera fel och brister i berörda områden samt att utföra underhåll på den tekniska utrustningen i de berörda områdena som har med taxiverksamheten att göra.

Avtalet omfattar Arlanda och Bromma flygplatser men kan för trafikledning komma att omfatta även Göteborg Landvetter flygplats (option). Uppdraget med trafikledning skall bl.a utföras genom ett av Swedavia tillhandahållet IT-verktyg, ”Gatekeeper”.

Det är viktigt att en leverantörs personal har förmåga och insikt i att arbeta med konflikthantering och hantera oförutsedda händelser så att minsta möjliga negativa påverkan drabbar Swedavias kunder och partners. Dessa skall också bemötas på ett professionellt och opartiskt sätt. Krav på detta ingår i det kommande avtalet.

För de fall att anbudsansökande företag vill använda sig av European Single Procurement Document (ESPD) kommer Swedavia möjliggöra för detta genom att på begäran skicka ut dokumentet till det anbudssökande företaget. Dokumentet kan sedan fyllas i och bifogas anbudsansökningen. Användandet av ESPD är frivilligt.

Sista ansökningsdag

35 dagar kvar (2019-01-17)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2018-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SDA 2018-00917