Besiktningar och reparationer av medicintekniska produkter

Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har ett behov av att upphandla besiktningar och reparationer av medicintekniska produkter.

Upphandlingen omfattar funktionsbevarande, hälsofrämjande och riskförebyggande hjälpmedel samt arbetstekniska hjälpmedel. Upphandlingen omfattar dessutom tillbehör, reservdelar samt tillhörande tjänster för successiva avrop under avtalstiden. Vissa produkter ska även vara möjliga att hyra.

Kontrakt kommer att tilldelas en (1) leverantör.

Avtalstiden är tre (3) år med möjlighet till förlängning ett (1) år.

Sista anbudsdag

35 dagar kvar (2019-01-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

UH-2018-185