Meny

Visma Commerce arbetar med att förenkla offentlig upphandling, bland annat genom informationstjänster för köpare och säljare. Den huvudsakliga verksamheten syftar till att erbjuda marknaden en heltäckande bevakning av pågående upphandlingar i Sverige, Norden och övriga EU.

Visma Commerce förädlar insamlad upphandlingsinformation i syfte att skapa nya informationstjänster för marknadens aktörer.

Målsättningen är att tillhandahålla en informationskälla som rymmer information om hela upphandlingsprocessen, från förhandsannons till tilldelningsbeslut, som upphandlare och leverantörer skall kunna utnyttja i sitt dagliga upphandlings- och anbudsarbete.

Genom att söka i vårt arkiv Upphandlingsbiblioteket kan leverantörer få bättre kunskap om förutsättningarna för offentlig upphandling samt bättre vetskap om den rådande konkurrenssituationen och på så sätt lämna mer attraktiva anbud.

Upphandlare kan å sin sida utnyttja Upphandlingsbiblioteket i sitt arbete med att skapa nya förfrågningsunderlag, identifiera potentiella leverantörer samt se aktuella prisnivåer inom sitt upphandlingsområde. Informationstjänsterna förutsätter ett omfattande och kontinuerligt produktionsarbete. Grunderna för vårt arbete sammanfattas nedan:

Bevakning av annonskällor
Visma Commerce bevakar dagligen 400-500 svenska annonskällor. En av källorna är databasen www.opic.com där ett stort antal av svenska upphandlande myndigheter/enheter annonserar sina upphandlingar.

Insamling av förfrågningsunderlag
Visma Commerce beställer komplett förfrågningsunderlag för varje upphandling av respektive upphandlande myndighet/enhet. Vi hämtar även efter överenskommelse med myndigheten/enheten förfrågningsunderlaget på en webbplats, ibland publiceras förfrågningsunderlaget först efter sista anbudsdag.

Bevakning av kompletteringar
Varje enskilt upphandlingsärende bevakas t.o.m. sista anbudsdag. Eventuella kompletteringar publiceras tillsammans med den ursprungliga dokumentationen. Alla som tagit del av ärendet t.o.m. datumet för kompletteringen uppmärksammas.

Granskning och publicering i databasen
Alla ärenden granskas, manuellt och automatiskt, i syfte att säkerställa en hög kvalitetsnivå. Vi erbjuder även upphandlande myndigheter/enheter stöd med CPV-kodning. Alla upphandlingar publiceras i databasen, publiceringen utgör grund för samtliga sök- och bevakningstjänster.

Insamling av tilldelningsbeslut
Visma Commerce beställer tilldelningsbeslut efter att upphandlingen avslutats. Relevant data extraheras och publiceras i databasen tillsammans med den kompletta dokumentationen. I överenskommelse med den upphandlande myndigheten/enheten hämtar vi tilldelningsbeslutet på en angiven webbplats.

Allmänt tillgänglig information
Upphandlingsinformationen är allmänt tillgänglig för alla. Den som önskar ta del av ett förfrågningsunderlag avkrävs en identitet. En publik söktjänst finns på www.opic.com. Med tjänsten Upphandlingsbiblioteket kan du även göra sökningar på alla historiska upphandlingar som genomförts i Sverige sedan år 2000. Den här tjänsten används av ett stort antal upphandlare och leverantörer som stöd i sitt dagliga arbete.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vårt arbete eller är intresserad av att ta del av våra tjänster.

Kontakta Visma Commerce
Tel 0771-440 200
support.opic@visma.com

Support för Opic

Är du leverantör och behöver support för Upphandlingskoll och Marknadskoll? Klicka här

Anbudsgivare

Är du leverantör och behöver support för TendSign? Klicka här!

Upphandlare/inköpare

Är du på den köpande sidan och behöver support för TendSign? Klicka här!