Ystads kommuns upphandlingar Verksamhetssystem, barn- och elevadministration

Verksamhetssystem, barn- och elevadministration

Ystads Kommun, YSTAD

Ystads kommun behöver upphandla ett ändamålsenligt, modernt och flexibelt verksamhetssystem för kommunens barn- och elevadministration. Verksamhetssystemet ska hantera all administration kopplad till barn och elever inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Även fritidshem, grundsär och gymnasiesär ingår.

Det är många av kommunens andra IT-system och även andra externa IT-system som är beroende av det administrativa verksamhetssystemet och för att nå en hållbar IT-arkitektur behöver systemen prata obehindrat med varandra. Det ska vara enkelt för Ystads kommun att byta ut olika delar av de processer där verksamhetssystemet ingår och det kräver att leverantören använder olika integrationsstandarder, öppna API:er med mera, och inte har sina egna specifika lösningar.

Verksamhetssystemets användarbarhet har stort fokus och är en avgörande del i utvärderingen av anbuden.

Ystads kommun behöver upphandla ett ändamålsenligt, modernt och flexibelt verksamhetssystem för kommunens barn- och elevadministration. Verksamhetssystemet ska hantera all administration kopplad till barn och elever inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Även fritidshem, kulturskola, grundsär och gymnasiesär ingår.

Uppdraget

Ystads kommun behöver upphandla ett ändamålsenligt, modernt och flexibelt verksamhetssystem för kommunens barn- och elevadministration. Verksamhetssystemet ska hantera all administration kopplad till barn och elever inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Även fritidshem, grundsär och gymnasiesär ingår.

Det är många av kommunens andra IT-system och även andra externa IT-system som är beroende av det administrativa verksamhetssystemet och för att nå en hållbar IT-arkitektur behöver systemen prata obehindrat med varandra. Det ska vara enkelt för Ystads kommun att byta ut olika delar av de processer där verksamhetssystemet ingår och det kräver att leverantören använder olika integrationsstandarder, öppna API:er med mera, och inte har sina egna specifika lösningar.

Verksamhetssystemets användarbarhet har stort fokus och är en avgörande del i utvärderingen av anbuden.

Leverantören kommer, i samarbete med Ystads kommun, implementera systemet på bästa sätt både kostnadseffektivt och användareffektivt. Det kommer att behövas en kontinuerlig uppföljning så att verksamhetssystemet fortsätter att erbjuda de funktioner som behövs.

Sista anbudsdag
44 dagar kvar

(2022-09-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/57