Ystads kommuns upphandlingar Upphandling av mindre markentreprenader VA

Upphandling av mindre markentreprenader VA

Ystads Kommun, YSTAD

Härmed inbjudes intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende mindre

markentreprenader VA i enlighet med villkor i detta upphandlingsdokument samt eventuella bifogade

handlingar.

Entreprenören ska tillgodose beställarens behov av mindre markentreprenader i form av maskin- och

anläggningsarbete inom vatten och avlopp. Med mindre markarbeten avser vi uppdrag som tar som mest 25 arbetsdagar och/eller uppgår till ett värde om som mest 700 000 kronor. Även diverse återställningsarbete m.m. kan komma att avropas. Maskinkapacitet kan variera mellan 1 - 30 ton.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-01-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

21/107