Ystads kommuns upphandlingar Upphandling av detaljprojektering för sanering och erosionsskydd

Upphandling av detaljprojektering för sanering och erosionsskydd

Ystads Kommun, YSTAD

Uppdraget är att göra detaljplanering avseende erosionsförebyggande åtgärder för att säkra en gammal deponin mot ytterligare erosion. Dessutom behöver åtgärder vidtas för att säkra det gamla kustskyddets funktion på lång sikt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/42