Ystads kommuns upphandlingar Upphandling av boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Upphandling av boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Ystads Kommun, YSTAD

Med anledning av att kommunerna under andra halvan av 2022 får ett lagstadgat ansvar att erbjuda boende till flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet vill Ystads kommun föra en dialog med intresserade aktörer. I denna RFI har vi försökt identifiera viktiga faktorer vid ett eventuellt upphandlingsförfarande. Förhoppningen är att vi får en bra dialog och tillsammans med marknaden hittar lösningar som är gynnsamma för de som ska använda boendena.

Notera att detta är en RFI och inte en upphandling. Det är av den anledningen inte är möjligt att lämna några anbud. RFI kommer eventuellt att följas av en annonserad upphandling.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-06-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-06-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/86