Städmaskiner

Ystads kommun, Ystad

Behovsbeskrivning - Varor/tjänster

Ystads Kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av 5 st Kombiskurmaskiner.

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2021-11-11.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs till Rickard Bergqvist, rickard.bergqvist@ystad.se

Anbudets giltighet

Anbudet ska vara giltigt i tre (3) månader efter sista anbudsdag.

Upphandlande myndighet

Ystads Kommun (org.nr. 212000-1181).

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Besked om resultat

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas beslut som visar vilken anbudsgivare som lämnat det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Meddelande om detta skickas ut till samtliga anbudsgivare.

Krav på registreringar mm

Anbudsgivare ska vara registrerade för redovisning av mervärdesskatt och inneha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer ska även dessa företag uppfylla ställda krav.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta ska framgå av anbudet som ska innehålla en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget. Anbudsgivaren ska vara verksam inom efterfrågat område och ska med minst en referens, gärna flera, kunna styrka erfarenhet av genomförda uppdrag. Uppdragen ska motsvara den tjänst som beskrivs i detta underlag och ska ha utförts under de tre (3) senaste åren.

Avtal

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören undertecknat särskilt upprättade skriftliga kontrakt.

Kravspecifikation

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser 5 st kombiskurmaskiner

Krav:

1 st Åkbar kombiskurmaskin

Arbetsbredd om minst 103 cm.

Sugskrapans bredd ska vara max 130 cm.

De yttre måtten ska inte överstiga 180 cm på längden, bredden 110 cm och höjden 140 cm exklusive sugskrapan.

Totalvikten får inte överstiga 800 kg inkl vatten och förare (75 kg).

Påstigning och avstigning på båda sidor.

Stolen ska vara justerbar för långa eller korta personer.

Tankarna ska vara på minst 200 liter vardera (smutsvatten- och renvattentank).

Batteridrift minst fyra timmar.

Inbyggd laddare.

Skurmaskinens samtliga hjul ska svänga när man vrider på ratten för att minska vändradien samt minimera slitaget på golvet.

Drivning på minst två hjul.

Krav på enkel demontering av sugskrapan med ett klickfäste, utan vred eller verktyg.

Likaså ska demontering och montering av sugbladen kunna ske utan verktyg.

Kunna utrustas med både ronellhållare eller borste.

Maskinen ska inte vara utrustad med stänkskydd (kjolar) av gummi eller likvärdigt material runt skurhuvudet eller på sidan av maskinen som betraktas som slitagedelar.

Kombiskurmaskinen ska vara utrustad med doseringssystem så att man kan dosera olika mängd kemikalie per kvm.

Ljudnivå max <67 dB.

Ska vara CE-märkt.

Minimum två års garanti.

Garantin ska omfatta materal- och fabrikationsfel som uppstår inom två år från leveransdagen.

1 st Åkbar kombiskurmaskin

Arbetsbredd om minst 85 cm.

Sugskrapans bredd ska vara max 110 cm.

De yttre måtten ska inte överstiga 180 cm på längden, bredden 90 cm och höjden 140 cm exklusive sugskrapan.

Totalvikten får inte överstiga 800 kg inkl vatten och förare (75 kg).

Påstigning och avstigning på båda sidor.

Stolen ska vara justerbar för långa eller korta personer.

Tankarna ska vara på minst 200 liter vardera (smutsvatten- och renvattentank).

Vattentanken ska vara utrustad med bälgtank.

Batteridrift minst fyra timmar.

Inbyggd laddare.

Skurmaskinens samtliga hjul ska svänga när man vrider på ratten för att minska vändradien samt minimera slitaget på golvet.

Drivning på minst två hjul.

Krav på enkel demontering av sugskrapan med ett klickfäste, utan vred eller verktyg.

Likaså ska demontering och montering av sugbladen kunna ske utan verktyg.

Kunna utrustas med både ronellhållare eller borste.

Maskinen ska inte vara utrustad med stänkskydd (kjolar) av gummi eller likvärdigt material runt skurhuvudet eller på sidan av maskinen som betraktas som slitagedelar.

Kombiskurmaskinen ska vara utrustad med doseringssystem så att man kan dosera olika mängd kemikalie per kvm.

Ljudnivå max <67 dB.

Ska vara CE-märkt.

Minimum två års garanti.

Garantin ska omfatta materal- och fabrikationsfel som uppstår inom två år från leveransdagen.

1 Styck ”gå bakom” kombiskurmaskin

Arbetsbredd om minst 50 cm.

Sugskrapans bredd ska vara max 70 cm.

De yttre måtten ska inte överstiga 125 cm på längden, bredden 55 cm och höjden 120 cm exklusive sugskrapan.

Totalvikten får inte överstiga 170 kg inkl vatten.

Tankarna ska vara på minst 40 liter vardera (smutsvatten- och renvattentank).

Smutsvattentanken ska vara utrustad med grovsil samt vara konstruerad så att den kan tömmas i toaletten eller i vask.

Batteridrift minst två timmars drift.

Inbyggd laddare.

Drivning på minst två hjul.

Krav på enkel demontering av sugskrapan med ett klickfäste, utan vred eller verktyg.

Likaså ska demontering och montering av sugbladen kunna ske utan verktyg.

Kunna utrustas med både ronellhållare eller borste.

Demontering och montering av rondellhållarna och borstarna ska ske med såkallad autokoppling.

Bortshuvudets arbetshöjd ska vara max 15 cm.

Klara av att köra över trösklar.

Maskinen ska inte vara utrustad med stänkskydd (kjolar) av gummi eller likvärdigt material runt skurhuvudet eller på sidan av maskinen som betraktas som slitagedelar.

Det ska vara enkelt att rengöra sugfoten.

Kombiskurmaskinen ska vara utrustad med doseringssystem så att man kan dosera olika mängd kemikalie per kvm.

Ljudnivå max <64 dB och ska kunna regleras.

Två stycken "gå bakom" kombiskurmaskiner

Vikt

42 kg

Bruttovikt 

73kg

Mått 

L 730 x B 475 x H450mm

Borsthastighet 

140rpm

Renvatten- och smutsvattentank

Båda på 11 liter (11 l/ 11 l)

Borsttryck

27kg

Skurbredd

370mm

Vändradie min

85cm

Kapacitet

1480 m²/h

Vattenmängd

0,25L/0,5min

Bredd sugskrapa

470mm

Effekt på sugmotor 

470W

Borstmotor

260W

Utrymme batteri

L 350 x B 175 x H 240mm

Utvärdering

(välj en av dem nedan, lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt)

Lägsta pris

Ekonomiskt mest fördelaktigt

En helhetsbedömning av inkomna anbud kommer att göras och kommunen kommer att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. I bedömningen kommer pris, kompetens och erfarenhet att vara viktiga, varför en tydlig beskrivning ska lämnas i anbudet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-10-28

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

Lämnas vid beställning