Ystads kommuns upphandlingar Samordnad recipientkontroll

Samordnad recipientkontroll

Ystads Kommun, YSTAD

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån inbjuder Er härmed till att avge anbud för utförande av recipientkontroll för Nybroåns, Kabusaåns och Tygeåns avrinningsområde.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/33