Rullstolar

Skånes kommuner, Lund

Upphandlingen omfattare de skånska kommunernas huvudsakliga inköpsbehov av manuella rullstolar.

Upphandlingen

Upphandlingen avser de skånska kommunernas huvudsakliga behov av manuella rullstolar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021.04