Ystads kommuns upphandlingar RFI Digital plattform

RFI Digital plattform

Malmö stad - Skolförvaltningar

Inför kommande upphandling önskar grundskoleförvaltningen GRF i Malmö stad komma i kontakt med leverantörer som kan leverera lösningar avseende en interaktiv digital webbplattform. Inom ramen för en förstudie av Region Skåne där Malmö stad står som projektägare, sonderar GRF nu marknaden med mål att få fram leverantörer som kan leverera en plattform enligt uppdragsbeskrivning/kravspecifikation.

Målet är en samlad digital plattform för hela Skåne som underlättar för alla som samverkar inom utbildning och arbetsliv i både individuell och generell mening. Besökaren ska få upplevelsen av att den besöker en inbjudande mötesplats ”hus/konferensanläggning” med korrekt information och inspiration för all form av samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-04)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-07

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

GRF-2022-7362