Ystads kommuns upphandlingar Projektledning för ombyggnaden av Stora Östergatan, Ystad kommun

Projektledning för ombyggnaden av Stora Östergatan, Ystad kommun

Ystads Kommun, YSTAD

Ystads kommun planerar att under de kommande åren bygga om Stora Östergatan som är ett av Ystads viktigaste stråk för medborgare, näringsidkare och turister. Gatans ombyggnad är i första hand driven av behovet av att byta ut befintlig Va-anläggning som är i dålig kondition och måste åtgärdas.

Samtidigt kommer gatans gestaltning, tillgänglighet och logistik att ses över. Ombyggnationen kommer att innefatta arbeten så som utbyte av VA, ytskikt, belysning, möblering och plantering.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-07-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/62