Ystads kommuns upphandlingar Mindre markentreprenader inom VA

Mindre markentreprenader inom VA

Ystads Kommun, YSTAD

Ystads kommun har för avsikt att upphandla mindre markentreprenader inom VA.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-06-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/103