Ystads kommuns upphandlingar Maskin och fordonstjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Maskin och fordonstjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Ystads Kommun, YSTAD

Ystads kommun avser upphandla maskin och fordonstjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/36