Ystads kommuns upphandlingar Krafttransformatorer - Ystad Energi

Krafttransformatorer - Ystad Energi

Ystad Energi AB, YSTAD

Ystad Energi AB har för avsikt att investera i två (2) stycken nya Krafttransformatorer.

Alternativ 1

Två (2) stycken Krafttransformatorer 40 MVA 50/10 kV.

Alternativ 2

Två (2) stycken Krafttransformatorer 50 MVA 50/10 kV.

Uppdrag/objektet avser konstruktion, tillverkning, FAT (Factory Acceptance Test), transport/leverans, montage, SAT (Site Acceptance Test) , utbildning och dokumentation.

Leverans preliminärt 1-15 maj 2024, två (2) leveranstillfälle, en (1) för varje Transformator.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/9