Ystads kommuns upphandlingar Grävmaskintjänster utan och med anläggare - Ystad Energi

Grävmaskintjänster utan och med anläggare - Ystad Energi

Ystad Energi AB, YSTAD

Ystad Energi AB inbjuder härmed  intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende grävmaskintjänster inklusive maskinist / förare utan och med anläggare i enlighet med villkor i detta upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag samt eventuellt bifogade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

21/23