Ystads kommuns upphandlingar Fastighetsinventering och framtagning av underhållsplaner

Fastighetsinventering och framtagning av underhållsplaner

Aktiebolaget Ystadbostäder, YSTAD

Uppdraget som denna upphandling omfattar att inventera respektive bolags fastigheter samt upprätta 50-åriga underhållsplaner för alla ingående byggnader. Bolagens fastighetsbestånd framgår av handlingarna.

Bolagen avser att arbeta med underhållsplaneringsprogrammet Planima. De underhållsplaner som ska upprättas i detta projekt skall därför läggas in i detta program.

Sista anbudsdag
18 dagar kvar

(2022-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/85