Ystads kommuns upphandlingar Exploateringsområde Balkåkra 5:10 m.m. Etapp 2

Exploateringsområde Balkåkra 5:10 m.m. Etapp 2

Ystads Kommun, YSTAD

Upphandlingen avser avtal om anläggningsentreprenad avseende terrassering av tidigare åkermark till tomter för byggnation, grönområde, diverse VA arbete, el samt anläggning av hårdgjorda ytor. Området ligger i den västra delen av Svarte tillhörande Ystads kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/28