VästvattenAB Orrvik, Kungshamn Va-utbyggnad

Orrvik, Kungshamn Va-utbyggnad

Västvatten AB, UDDEVALLA

Syftet med projektet är att bygga ut ett kommunalt ledningsnät.

Ledningarna ansluts till befintliga va-ledningar, vatten och spillvattenledningar öster om Väg 872. Ledningslängd rörgravschakt: ca 1300 meter exkl serviser, 47 st serviser och 3 st avloppspumpstationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-02-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

18/2