Västra Mälardalens kommunalförbund verksamhetssystem för vård och omsorg Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar

verksamhetssystem för vård och omsorg Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar

Köpings kommun, KÖPING

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering.

Upphandlingen omfattar verksamhetsstödjande IT-tjänster för handläggning och dokumentation inom vård och omsorg (verksamhetssystem). Tjänsteleveransen omfattar driftsättning, integrationstjänster, verksamhetsinförande, drift, incidenthantering och utveckling samt utbildning av beställarnas personal.

För ytterligare information se bifogade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.113