Västra Mälardalens kommunalförbund Vård och behandling barn och unga

Vård och behandling barn och unga

Örebro kommun, ÖREBRO

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM), behov av Vård och behandling för familjer, barn och unga. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM finns att läsa på respektive UM:s hemsida.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM), behov av Vård och behandling för familjer, barn och unga. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM finns att läsa på respektive UM:s hemsida.

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds härmed att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM) behov av Vård och behandling för familjer, barn och unga. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten. Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun/bolag är dock en UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal. Mer information om UM finns att läsa på respektive hemsida.

Upphandlande myndigheter:

Organisationsnummer:

Arboga kommun

212000-2122

Askersunds kommun

212000-1983

Degerfors kommun

212000-1934

Hallsbergs kommun

212000-1926

Hällefors kommun

212000-1942

Karlskoga kommun

212000-1991

Kumla kommun

212000-1975

Kungsörs kommun

212000-2056

Köpings kommun

212000-2114

Laxå kommun

212000-1918

Lekebergs kommun

212000-2981

Lindesbergs kommun

212000-2015

Ljusnarsbergs kommun

212000-1959

Nora kommun

212000-2007

Surahammars kommun

212000-2031

Örebro kommun

212000-1967

Vi ser fram emot ert anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-25

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Sov 581/2021