Upphandlingskonsulter

Sala kommun, SALA

Upphandling avseende ramavtal för upphandlingskonsulter.

Upphandlingen är uppdelad i följande områden:

Område 1: Varuupphandlingar

Område 2: Tjänsteupphandlingar

Område 3: Entreprenadupphandlingar

Område 4: Försäkringsupphandlingar

Område 5: IT-upphandlingar

Område 6: Utbildning av beställarens personal

Utöver Sala kommun deltar Fagersta kommun och Västra Mälardalens kommunalförbund i upphandlingen.

Fullständig omfattning framgår av upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
2 dagar kvar

(2021-05-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2020/1266