Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling Ramavtal Konsulttjänster inom revision

Upphandling Ramavtal Konsulttjänster inom revision

Köpings kommun, KÖPING

Uppdraget är att i enlighet med Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 samt senaste ”God revisionssed i kommunal verksamhet”, vara sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens nämnder, styrelser, kommunalförbund samt eventuella beredningar och lekmannarevisorers granskning av bolagen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2024.30