Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling Digital nyckelhantering, Surahammars kommun

Upphandling Digital nyckelhantering, Surahammars kommun

Surahammars kommun, SURAHAMMAR

Surahammars kommun arbetar med hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt hemsjukvård i egen regi.

Upphandlingen av en digital lösning ska bidra till en effektivare, tryggare och mer enhetlig nyckelhantering. I tjänsten ingår för leverantören att leverera en helhetslösning som tjänst, för samtliga ställda krav. För ytterligare information se Upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-04-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.17