Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende ramavtal Hushållsel och Vitvaror

Upphandling avseende ramavtal Hushållsel och Vitvaror

Västra Mälardalens Kommunalförbund, Köping

Ramavtalet avser leverans efter beställarens avrop av hushållsel och vitvaror. Installation ska erbjudas vid behov och ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Antagen leverantör ska även tillhandahålla reservdelar, reparation och service.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-08-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.81