Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende ramavtal Hushållsel och Vitvaror, Västra Mälardalens Kommunalförbund IC

Upphandling avseende ramavtal Hushållsel och Vitvaror, Västra Mälardalens Kommunalförbund IC

Västra Mälardalens Kommunalförbund, Köping

Ramavtalet avser leverans efter beställarens avrop av hushållsel och vitvaror. Installation ska erbjudas vid behov och ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Antagen leverantör ska även tillhandahålla reservdelar, reparation och service.

Denna upphandling genomförs under förutsättning att beslut om avbrytande som fattas i beställarens upphandling av hushållsel och vitvaror med diarie nr VMKF-U 2021.81 inte överprövas vid Förvaltningsrätt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2021.86