Västra Mälardalens kommunalförbund Upphandling avseende ramavtal extra lokalvård Arboga

Upphandling avseende ramavtal extra lokalvård Arboga

Arboga kommunalteknik AB, ARBOGA

Upphandlingen avser extra lokalvård då beställarens ordinarie personal ej kan åta sig uppdrag.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

VMKF-U 2022.13